Križić kružić

Igraš Križić kružić protiv računala.

Križić kružić Prazan kvadratKrižić kružić Prazan kvadratKrižić kružić Prazan kvadrat
Križić kružić Prazan kvadratKrižić kružić Prazan kvadratKrižić kružić Prazan kvadrat
Križić kružić Prazan kvadratKrižić kružić Prazan kvadratKrižić kružić Prazan kvadrat

Pravila Križić kružić

Postoje dva igrača; jedan igra sa znakom X, a drugi sa znakom 0. Oboje se kreću naizmjenično, počevši od X playera. Mogu se kretati samo u praznim kvadratima. U početku je ploča izrađena od 9 praznih kvadrata, poravnanih na ploči 3x3. Svrha igre je napraviti 3 vlastita znaka na stupcu, retku ili dijagonali. Ako je ploča popunjena, ali nitko od igrača nije uspio postići taj cilj, igra završava neriješenim rezultatom.

Ostale online igre