Križić kružić

Igraš Križić kružić protiv računala.

Križić kružić Prazan kvadratKrižić kružić Prazan kvadratKrižić kružić 0 Kvadrat
Križić kružić Prazan kvadratKrižić kružić X kvadratKrižić kružić Prazan kvadrat
Križić kružić Prazan kvadratKrižić kružić Prazan kvadratKrižić kružić Prazan kvadrat

Pravila Križić kružić

Postoje dva igrača; jedan igra sa znakom X, a drugi sa znakom 0. Oboje se kreću naizmjenično, počevši od X playera. Mogu se kretati samo u praznim kvadratima. U početku je ploča izrađena od 9 praznih kvadrata, poravnanih na ploči 3x3. Svrha igre je napraviti 3 vlastita znaka na stupcu, retku ili dijagonali. Ako je ploča popunjena, ali nitko od igrača nije uspio postići taj cilj, igra završava neriješenim rezultatom.

Ostale online igre